GIÁO XỨ DŨNG LẠC

Năm thành lập: 
1954
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh ANRÊ TRẦN AN DŨNG LẠC
Số Giáo dân: 
1679
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ DŨNG LẠC

- Tên Giáo xứ: DŨNG LẠC

- Địa chỉ hiện tại: 65 Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

- Ngày thành lập: vào khoảng năm 1954 với tên là “Nhà thờ Cây số 3”; rồi là “Nhà thờ BANMÊTHUỘT NGOẠI THÀNH”, và hiện nay là DŨNG LẠC (kể từ ngày 18-04-1992)

Bổn mạng và ngày kính: Thánh ANRÊ TRẦN AN DŨNG LẠC, 24 -11.

- Số giáo dân lúc thành lập: 150 gồm: - Người Việt: 120; - Người Pháp: 30.

- Vị sáng lập tiên khởi: PIERRE ROMEUF

- Diện tích Nhà Thờ. Nhà xứ lúc thành lập: 4.670 m2.

- Các Linh mục Quản xứ từ khi thành lập đến nay:
1. PIERRE ROMEUF (1954-1975)
2. GIOAN BÙI QUANG ĐẠO (1975-1976)
3. ANRÊ LÊ TRẦN BẢO (1977-1984)
4. ANTÔN ĐỖ VĂN TÀI (1991)
5. GIOAN BÙI QUANG ĐẠO (1991 đến 2011)

- Tổng số giáo dân hiện nay: 2.026 gồm: - Kinh: 1 .185; - Dân tộc: 841

Đời sống hằng ngày của đa số giáo dân: Buôn bán, Canh tác, Chăn nuôi, …

- Các sinh hoạt chính:

* Các Đoàn thể Công giáo:
- Hội Gia Trưởng
- Hội Hiền Mẫu
- Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh,
- Ca Đoàn,
- Ban Giáo lý viên,
- Ban Lễ sinh,
- Ban Bác ái,
- Ban Mục vụ Gia đình v.v…

BBT

THÔNG TIN BỔ SUNG (năm 2015):

Linh mục đương nhiệm:

- Cha quản xứ: Antôn Vũ Thanh Lịch (từ năm 2011)

- Cha phó: Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn, OP (từ năm 2014)

- Số giáo dân: 1679 nhân danh

- Ngày 28.4.2016: KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ DŨNG LẠC

http://gpbanmethuot.vn/khanhthanh

http://gpbanmethuot.vn/baichaomung

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 

65 Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Giáo hạt Chính Tòa