Giáo Xứ Dũng Lạc chầu Thánh Thể

Ngày 05. 9. 2014, Giáo xứ Dũng Lạc được vinh dự thay mặt giáo phận chầu Thánh Thể, với chủ đề THÁNH THỂ - SỨC SỐNG GIA ĐÌNH. Có vẻ như thiên nhiên cũng ưu đãi cho ngày trọng đại này. Các giờ Chầu tiếp diễn trong một ngày nắng đẹp, khí hậu ôn hòa. Đây là dịp để mọi người trong giáo xứ dành thời gian qui tụ bên nhau chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, để thân thưa, để tâm sự với Chúa Giêsu và để cảm tạ những hồng ân Ngài đã ban.

Để chuẩn bị tâm hồn giáo dân đón ngày Chầu Thánh Thể, giáo xứ tổ chức những buổi tĩnh tâm : Thứ Năm, ngày 02. 10, dành cho thiếu nhi, giáo lý viên và giới trẻ trong giáo xứ, do Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn OP. hướng dẫn với đề tài Tình yêu Thánh Thể. Thứ Sáu ngày 03. 10, dành cho Huynh đoàn giáo dân Đaminh, Hội Gia trưởng, Hội Hiền Mẫu, do cha Phêrô Nguyễn Văn Phương OP.  với đề tài Bí tích Thánh thể - Bí tích Tình Yêu – Sức sống gia đình.

Luân phiên giờ chầu có các đoàn thể: Thiếu nhi – Giáo lý viên, Gia trưởng, Hiền Mẫu, Huynh đoàn giáo dân Đaminh, Anh chị em sắc tộc các Buôn thuộc địa bàn giáo xứ.

Ngoài ra còn có các đoàn thể đến hiệp thông từ các giáo xứ bạn như: Thánh Tâm, Chính Nghĩa, Thánh Linh, Kim Mai, Phú Long, Châu Sơn và các giáo họ: Duy linh, Giuse thuộc xứ Chính Tòa và giáo họ Hòa Nam thuộc giáo xứ Thánh Linh.

Sau một ngày các đoàn thể luân phiên chầu tạ ơn, cha Quản xứ giáo xứ Dũng Lạc chủ sự cuộc rước cung nghinh Thánh Thể  từ nhà nhà thờ cũ lên nhà thờ đang được xây dựng. Cha chủ sự thay mặt cộng đoàn dâng lên những tâm tình cảm tạ Chúa Giêsu thật sốt sắng…

Phép lành của Chúa kết thúc ngày chầu Thánh Thể. Cộng đoàn cùng cất cao bài Tán Tụng Hồng Ân, ra về với niềm vui tràn đầy trong bình an của Chúa.

ANH THƯ

Mời xem hình

Video : AN THANH