GIÁO XỨ GIA NGHĨA

Năm thành lập: 
1959
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Maria Lên Trời
Số Giáo dân: 
5742
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ GIA NGHĨA

Thành lập năm 1959, thuộc Giáo phận Đà Lạt

Năm 1967, thuộc Giáo phận Banmêthuột.

Năm 1975, Nhà thờ, nhà xứ bị trưng dụng làm trường học. Không có linh mục coi sóc.

Năm 1990, Cha Isidoro Lê Hướng về dâng Thánh lễ vào những dịp Lễ trọng.

Năm 1995, Cha Đaminh Phạm Sĩ Hiện, phó xứ Vinh An, về dâng Thánh lễ vào những dịp Lễ trọng tại nhà ông Giuse Vũ Quang Trung.

Năm 2004, Cha Giuse Nguyễn Văn Khánh, quản nhiệm Giáo xứ Thổ Hoàng, phụ trách Giáo xứ Gia Nghĩa.

Tháng 2.2005, Cha Giuse Nguyễn Văn Khánh, chính thức được bổ nhiệm làm Quản xứ Giáo xứ Gia Nghĩa.

Số giáo dân hiện nay: 6.500 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

* Phần bổ sung:

- Năm 2014-2017: Cha phó Phaolô Mai Văn Nam

- Tháng 7.2017: Cha phó Antôn Dương Văn Thảo

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2005
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2017
Địa chỉ: 

P. Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Đak Nông

Giáo hạt Gia Nghĩa
Bản đồ: