GIÁO XỨ HÒA TIẾN

Năm thành lập: 
25.01.2005
Bổn mạng giáo xứ: 
Các thánh Tử đạo Việt Nam
Số Giáo dân: 
1240
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ HÒA TIẾN

Hình thành từ thập niên 90, điểm sinh hoạt đạo là một nhà nguyện ba gian lợp tôn.

Năm 1995, cha Giuse Trần Ngọc Cầu quản nhiệm.

Năm 2007, TGM-BMT thành lập Giáo xứ Hòa Tiến, bổ nhiệm cha Antôn Lê Anh Tuấn làm quản xứ tiên khởi.

Tháng 3.2014, Cha GB. Hà Văn Ánh, quản xứ.

Số giáo dân hiện nay:1.680 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

 

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2014
Địa chỉ: 

TT. Đức An, huyện Đak Song - Đak Nông

Giáo hạt Gia Nghĩa