GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN

Năm thành lập: 
25.01.2005
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Số Giáo dân: 
1201
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ HƯƠNG SƠN

Hình thành từ năm 1986, thuộc Giáo xứ Đức Hạnh, hạt Dakmil.

Năm 1996, thành lập Giáo họ Hương Sơn.

Năm 2005, TGM-BMT nâng lên hàng Giáo xứ, thuộc Giáo hạt Gia Nghĩa. Do linh mục Đa Minh Đỗ Thanh Huynh,CM coi sóc.

Số giáo dân hiện nay: 1.792 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2005
Địa chỉ: 

T. 7, xã Nam Bình, huyện Đak Song - Đak Nông

Giáo hạt Gia Nghĩa