GIÁO XỨ KIẾN HÒA

Năm thành lập: 
25.01.2005
Bổn mạng giáo xứ: 
Các thánh Tử đạo Việt Nam
Số Giáo dân: 
1267
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ KIẾN HÒA

Hình thành từ năm 1997.

Ngày 12.11.1997, cha Giuse Trần Ngọc Cầu về dâng thánh lễ đầu tiên.

Ngày 06.7.1998, TGM-BMT thành lập Giáo họ Kiến Hòa.

Ngày 25.01.2005, nâng lên hàng Giáo xứ, do cha Giuse Trần Ngọc Cầu coi sóc.

Hiện nay, cha Giuse Trần Văn Roãn quản nhiệm.

Số giáo dân hiện nay: 1.300 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Địa chỉ: 

Tx. Kiến Đức, huyện Đak R'lấp, Đak Nông

Giáo hạt Gia Nghĩa