GIÁO XỨ KIM CHÂU

Năm thành lập: 
1955
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Số Giáo dân: 
3022
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ KIM CHÂU

Hình thành từ tháng 10.1955, do cha Võ Quốc Ngữ đưa dân về lập nghiệp.

Năm 1958: cha Phạm Quang Đoan quản xứ.

Năm 1967: cha Đaminh Đinh Minh Hiền quản xứ.

Năm 1968: khởi công xây dựng nhà thờ. Năm 1970: khánh thành.

Năm 1971: cha Giuse Nguyễn Tiến Sự quản xứ.

Từ năm 1978 - 1986: vắng bóng chủ chăn.

Năm 1986: cha Anrê Lê Trần Bảo quản xứ.

Năm 2000: cha Giuse Nguyễn Quốc Loan quản xứ.

Năm 2011: cha Đaminh Phạm Sĩ Hiện quản xứ đến nay.

Số giáo dân hiện nay: 5.072 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 

Xã Dray Bhăng, H. Cư Kuin, Đak Lak

Giáo hạt Giang Sơn