GIÁO XỨ KITÔ VUA

Năm thành lập: 
2012
Bổn mạng giáo xứ: 
Kitô Vua
Số Giáo dân: 
5000
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ KITÔ VUA

Ngày thành lập: 22.02.2012 gồm 3 Giáo họ: Kitô vua, Tân Lập và Thanh Bình.

Hiện nay vẫn còn trực thuộc Giáo xứ Bác Ái, do Cha Đaminh Vũ Đức Hậu quản nhiệm.

Giáo dân hiện nay: 5.000 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

Bổ sung:

Ngày 01.12.2016: Cha Vinhsơn Ngô Văn Hùng quản xứ.

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 

Xã Đắk R'la, Huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Giáo hạt Dakmil