GIÁO XỨ NGHI LẬP

Năm thành lập: 
25.1.2005
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Anton Padova.
Số Giáo dân: 
1282
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ NGHI LẬP

1. Tên giáo xứ: Giáo xứ Nghi Lập.
Hạt Quảng Đức.

2. Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đức An, Huyện Đăk Song, tỉnh Đak Nông.

3. Ngày thành lập:
- Ngày 18 tháng 05 nám 1997, một số giáo dân tụ họp đọc kinh cầu nguyện tại nhà ông bà: Giuse Nguyễn Văn Thặng, gần Km 84 QL 14B.
- Ngày 03/ 06/1997, đại diện 86 hộ giáo dân bầu ra Ban hành giáo nhiệm kỳ 1997 - 2002.
- Tháng 09/1998, dựng nhà nguyện hai gian (6m x 8m) mái tôn vách ván (ảnh
đính kèm) trên khu đất do ông Phêrô Nguyễn Văn Kính và ông Giuse Nguyễn Văn Tạo hiến. Có diện tích khoảng 02ha.
Nhà nguyện nới rộng, nối dài 3 lần, hiện nay là 11m x 20m trên diện tích 19.355m2. (tờ bản đồ số 94, số thửa 53 và tờ bản đồ số 82, số thửa 12. Do đoàn 102 sở địa chính tỉnh Đăk Nông đo đạc vào năm 2005).
- Năm 2003, cha Giuse Trần Ngọc Cầu đặt tên giáo họ Nghi Lập thuộc xứ Đức Hạnh.
- Ngày 25/ 01/2005, được nâng lên giáo xứ (văn thư số 03/ 05) do Đức cha Giuse Nguyễn Tỉch Đức giám mục giáo phận ký.
- Bổn mạng giáo xứ Thánh Anton Padova.
- Ngày kính: 13 / 06 hàng năm.
- Lúc mới hình thành thuộc xã Đăk Rung - huyện Đăk Nông - tỉnh Đăk Lăk.
- Kế tiếp thuộc thôn Đăk Sô xã Đăk Rung - huyện Đăk Song - tỉnh Đăk Nông.
- Sau đó thuộc thôn Boong Rinh xã Nâm N'Jang - huyện Đăk Song - tỉnh Đăk Nông. Và hiện nay thuộc tổ 8 thị trấn Đức An - huyện Đăk Song - tỉnh Đăk Nông.

4. Số giáo dân:
- Lúc thành lập: 1997, có 86 hộ giáo dân sống rải rác dọc Ql 14B và khe suối, nương rẫy từ Km 80 đến cầu 20. Hiện nay năm 2008 có 227 hộ nhập xứ gồm: 1291 người. Số giáo dân toàn người kinh, từ các địa phận phía Bắc di dân tự do.
Sống bằng nghề nông. Đời sống kinh tế còn khó khăn.

5. Các linh mục quản nhiệm:
- Từ 1997 - 2006, do linh mục Giuse Trần Ngọc Cầu và linh mục Anton Hồ Quang Hải quản xứ Đức Hạnh.
- Từ 2006 - 2007, do linh mục Phaolô Nguyễn Thư Hùng và linh mục Anton Hồ Quang Hải quản xứ Đức Hạnh.
- Cuối năm 2007, do linh mục Anton Hồ Quang Hải, quản xứ Hoà An phụ trách.

6. Sinh hoạt trong giáo xứ:
- Trước năm 2003, chỉ có 1 - 2 lễ mỗi năm.
- Từ 2003 - 2005, có lễ chủ nhật và các lễ trọng.
- Từ 2005 - ... có lễ chủ nhật, các lễ trọng, lễ bổn mạng xứ, bổn mạng các hội đoàn, lễ cưới, lễ an táng.
- Cơ sở vật chất: chưa có nhà xứ, nhà sinh hoạt.

7. Các hội đoàn:
- Năm 2001: Hội các bà mẹ công giáo.
- Năm 2005: Hội gia trưởng.
- Năm 2007: Huynh đoàn Đa minh - Giáo lý viên - Giới trẻ.

8. Hoa trái đầu mùa: 3 Nữ tu.
- Mana Vũ Thị Hiền (nữ tu) dòng Đaminh - Bùi Chu.
- Maria Ngô Thị Thanh Lương (tập sinh) dòng Trinh Vương - Bùi Môn.
- Maria Nguyễn Thị Tuyết (tập sinh) dòng Truyền giáo Thái Nguyên - Nha Trang.

Nghi Lập, ngày 10 tháng 07 năm 2008.
Phêrô: Trần Văn Yến

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2007
Địa chỉ: 

Tổ 8, thị trấn Đức An, Huyện Đăk Song, tỉnh Đak Nông.

Giáo hạt Gia Nghĩa