GIÁO XỨ NGHI TRUNG

Năm thành lập: 
25.01.2005
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Antôn
Số Giáo dân: 
2050
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ NGHI TRUNG

Hình thành năm 1976, do một số giáo dân từ Hương Nguyên, Nghệ An đến lập nghiệp và dựng lên ngôi nhà nguyện vách ván, lợp tranh.

Năm 1977, Nhà nguyện được lợp ngói.

Năm 2000, tráng nền xi măng.

Năm 2001, được thành lập Giáo họ Nghi Trung, do Cha Giuse Trần Ngọc Cầu coi sóc.

Ngày 25.01.2005, TGM-BMT nâng lên hàng Giáo xứ.

Năm 2006, Cha Antôn Hồ Quang Hải quản nhiệm Giáo xứ.

Năm 2008, Cha Giuse Trần Ngọc Đại quản nhiệm Giáo xứ.

Ngày 24.3.2010, TGM-BMT bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Minh Huân làm quản xứ.

Số giáo dân hiện nay: 3.055 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2010
Địa chỉ: 

Xã Đăk N'Drung, H. Đak Song, Đăk Nông

Giáo hạt Gia Nghĩa