GIÁO XỨ NHÂN CƠ

Năm thành lập: 
10.04.2004
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phêrô và Phaolô
Số Giáo dân: 
4521
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ NHÂN CƠ

Hình thành từ năm 1993.

Ngày 14.5.2004, TGM-BMT thành lập Giáo xứ Nhân Cơ.

Năm 2005, xây dựng nhà thờ tạm.

Ngày 23.3.2014, khởi công xây dựng nhà thờ mới.

Ngày 20.8.2014, lễ đặt đá xây dựng.

Linh mục quản xứ tiên khởi: Cha GB. Cao Thanh Tâm

Linh mục đương nhiệm: Cha Giuse Trần Văn Roãn

Số giáo dân hiện nay: 3.950 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

* Phần bổ sung:

- Năm 2011: Cha Giuse Trần Văn Roãn quản xứ

- Năm 2014: Cha phó Giuse Nguyễn Văn Quang (2014-2016)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 

Xã Nhân Cơ, huyện Đak R'lấp, Đak Nông

Giáo hạt Gia Nghĩa