GIÁO XỨ PHÚ VĂN

Năm thành lập: 
01.04.2008
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phêrô và Phaolô
Số Giáo dân: 
1383
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ PHÚ VĂN

Hình thành từ năm 1994

Năm 1995, cha GB Nguyễn Văn Hậu, quản xứ Long Điền, thành lập Giáo họ Phú Văn

Năm 2000, chs GB. Nguyễn Huy Bắc quản nhiệm Giáo xứ Đức Hạnh và Phú Văn.

Năm 2005, cha Đaminh Trần Đình Thăng quản nhiệm Giáo xứ Đức Hạnh và Phú Văn.

Năm 2006, cha Giuse Trần Ngọc Cầu quản xứ Đức Hạnh và quản nhiệm Phú Văn.

Ngày 02.4.2008, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa quyết định thành lập Giáo xứ Phú Văn, đặt viên đá xây dựng Nhà thờ và bổ nhiệm cha Giuse Trần Ngọc Cầu quản nhiệm Phú Văn.

Ngày 20.11.2015, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ sự Thánh lễ Tạ Ơn, làm phép nhà thờ mới và chủ sự nghi thức nhậm chức quản xứ tiên khởi của cha Giuse Hồ Ngọc Vũ.

Số giáo dân hiện nay: 1.183 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 

Thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Giáo hạt Phước Long