GIÁO XỨ PHÚC BÌNH

Năm thành lập: 
2010
Số Giáo dân: 
4200
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ PHÚC BÌNH

Thành lập ngày 01.9.2010, tách ra từ Giáo xứ Phúc Lộc.

Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời

Địa chỉ: Thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Linh mục quản xứ: cha Phêrô Phạm Bá Huỳnh

Số giáo dân hiện nay: 4.200 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

* Thông tin bổ sung:

- 2010-2018: cha Phêrô Phạm Bá Huỳnh quản xứ

- Tháng 01.2018: cha Giuse Bùi Văn Trường quản xứ

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2018
Địa chỉ: 

Thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Giáo hạt Dakmil