GIÁO XỨ PHÚC LỘC

Năm thành lập: 
29.04.1997
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phaolô trở lại
Số Giáo dân: 
11499
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ PHÚC LỘC

Hình thành từ sau năm 1975, do giáo dân từ Banmêthuột và các nơi khác đến lập nghiệp.

Năm 1984: thành lập giáo điểm truyền giáo thuộc Giáo xứ Thọ Thành.

Năm 1986: thành lập các Giáo họ trực thuộc Giáo xứ Thọ Thành.

Ngày 22.02.1993: Khánh thành Nhà thờ và cung hiến Bàn Thờ với việc đặt hài cốt thánh Tôma Thiện dưới Bàn Thờ.

Ngày 01.4.1997: Thành lập Giáo xứ Phúc Lộc.

Linh mục quản xứ tiên khởi: cha Antôn Trương Trọng Tài

Linh mục đương nhiệm: cha Giuse Nguyễn Văn nghĩa

Số giáo dân hiện nay: 8.964 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

* Phần bổ sung:

- Năm 2014-2017: Cha phó Antôn Dương Văn Thảo

- Tháng 7.2017: Cha phó Phaolô Mai Văn Nam

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2017
Địa chỉ: 

TT. Ea T'Ling, huyện Cư Jút - Đak Nông

Giáo hạt Dakmil