GIÁO XỨ PHÚC THÀNH

Năm thành lập: 
25.08.2006
Bổn mạng giáo xứ: 
Truyền Tin
Số Giáo dân: 
2850
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ PHÚC THÀNH

Hình thành từ năm 1991, do giáo dân các nơi đến lập nghiệp.

Năm 1993: thành lập Giáo họ Truyền Tin, thuộc Giáo xứ Thọ Thành.

Tháng 6.2006: TGM-BMT quyết định thành lập Giáo xứ Phúc Thành, bổ nhiệm cha Mt. Nguyễn Quang Tuấn làm quản xứ tiên khởi.

Năm 2011: cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích quản xứ.

Số giáo dân hiện nay: 5.600 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 

Xã Nam Dong, huyện Cư Jút - Đak Nông

Giáo hạt Dakmil