GIÁO XỨ PHƯỚC LONG

Năm thành lập: 
1960
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Anrê Dũng Lạc
Số Giáo dân: 
1780
Giới thiệu: 

- Thành lập năm 1960 thuộc Giáo phận Đà Lạt.

- Linh mục chánh xứ tiên khởi: Cha Đaminh Đào Công Roanh.

- Năm 1967 thuộc Giáo phận Banmêthuột.

- Ngày 06/01/1975 nhà thờ bị phá hủy hoàn toàn do chiến tranh. Giáo dân ly tán, một người một phương.

- Năm 1991: tái thiết Giáo xứ do Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ quản nhiệm.

- Cha quản xứ qua các thời kỳ:

* Cha GB Nguyễn Huy Bắc

* Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ

* Cha Phêrô Ngô Anh Tấn (tháng 5/2016)

Số Giáo dân (tính đến năm 2015): 1.800 nhân danh.

theo số liệu VP.TGM - BMT

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 

P. Thác Mơ, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Giáo hạt Phước Long