GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ

Năm thành lập: 
01.09.1957
Bổn mạng giáo xứ: 
Các thánh Tử đạo Việt Nam
Số Giáo dân: 
2285
Giới thiệu: 

Ngày thành lập Giáo xứ: 01/9/1957. Có khoảng 400 giáo dân.

Từ năm 1965 - 1975: giáo dân ly tán do chiến tranh.

Từ năm 1975 - 1990: giáo dân trở về sinh sống.

Năm 1994: Số giáo dân tăng lên do dân chúng các nơi di dân tự do đến lập nghiệp.

Năm 2000: Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ quản xứ Phước Quả sau 25 năm không có linh mục.

Ngày 13.5.2006: Xây dựng Nhà thờ

- Linh mục tiên khởi: Cha Phêrô Phan Văn Trọng.

- Linh mục quản xứ qua các thời kỳ:

* Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ (2000)

* Cha Giuse Trịnh Minh Thanh

* Cha Giuse Trần Ngọc Cầu (tháng 5/2016)

- Số giáo dân (tính đến năm 2015): 3629 nhân danh

theo VP.TGM - BMT

PHẦN BỔ SUNG:

- Tháng 7.2017: Cha phó Giuse Nguyễn Văn Khiêm, Thánh Thể

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Từ năm: 
2017
Địa chỉ: 

Xã Phước Tín, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Giáo hạt Phước Long