GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN

Năm thành lập: 
1959
Bổn mạng giáo xứ: 
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.
Số Giáo dân: 
1299
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN
21.07.2008 23:23

1. Tên giáo xứ: giáo xứ PHƯỚC TÍN
- Địa chỉ: thôn Đồng Tâm, xã Phước Tín, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
- Thuộc giáo hạt Phước Long.
- Ngày thành lập giáo xứ: năm 1959

2. Ngày xây dựng nhà thờ đầu tiên: năm 1959
- Bổn mạng giáo xứ: THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.
- Ngày kính: thứ sáu trung tuần tháng 6 hằng năm.
- Số giáo dân lúc thành lập: 820 nhân danh.
- Nguồn gốc từ: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam di cư lập nghiệp.
Sau khi có dân nhập cư, số giáo dân tăng lên 1200 nhân danh.

3. Linh mục sáng lập giáo xứ: Gioankim Vũ Kim Đương.
Do công tác mục vụ đến năm 1962 Cha Vũ Kim Đương đổi nhiệm sở và Cha Phanxicôxavie Phạm Đình Nhã về Quản Xứ đến năm 1965. Do hoàn cảnh chiến tranh phải di chuyển đi, Phước tín sát nhập vào giáo xứ Nhơn Hoà đến năm 1975.

Sau năm 1975 đa số giáo dân trở về giáo xứ Phước Tín để lập nghiệp sinh sống, vì hoàn cảnh chung đến năm 1976 mới thành lập lại cộng đoàn, tổ chức các giờ phụng vụ, ngày Chúa Nhật, Lễ Trọng, địa điểm phụng vụ tại nhà riêng (tư gia).

Trong thời gian này giáo hạt Phước Long không có linh mục.

Đến năm 1991, Cha Micae Trần Thế Hải được Đức Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột giao bài sai về làm quản xứ giáo xứ Phước Vĩnh, quản nhiệm giáo xứ Phước Tín.

Năm 1996, Cha Phanxicô Assisi Trương Hồng Chương nhận bài sai về làm quản xứ giáo xứ Bù Đăng, quản nhiệm giáo xứ Phước Tín. Đến tháng 1 năm 1999 Cha Đa minh Mai Xuân Nam nhận bài sai về làm chính xứ Phước Tín, quản nhiệm hai giáo họ Đức Liễu, và Nghĩa Trung chăm lo mục vụ cho đến ngày nay.

4. Nhà thờ hiện tại được xây dựng năm 1993
Số giáo dân hiện nay: 255 hộ, 1118 nhân danh.
Trong đó: Dân tộc thiểu số Stiêng có: 19 hộ, 68 nhân danh.
Đời sống kinh tế của giáo dân tương đối ổn định, ngành nghề chính làm nông nghiệp, cây công nghiệp chính (cây điều)

5. Các cộng đoàn dòng tu trong giáo xứ:
- Cộng đoàn Dòng Thánh Giá Long Xuyên đến giáo xứ năm 1995. Làm công tác mục vụ trong giáo xứ và làm kinh tế.

6. Giáo xứ có hai giáo họ:
- Giáo họ Đức Liễu đã có nhà thờ kiên cố.
Tổng số giáo dân: 350 hộ, 1470 nhân danh.
Trong đó: dân tộc Stiêng: 8 hộ, 40 khẩu.
- Giáo họ Nghĩa Trung đã có nhà thờ kiên cố.
Tổng số giáo dân: 235 hộ, 1010 khẩu. Trong đó : dân tộc Stiêng : 5 hộ, 36 khẩu.

7. Các đoàn thể trong giáo xứ
+ Ban giáo lý. Thành lập năm 1976
+ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp năm 1989
+ Hội Legio Mariae năm 1997
+ Hội Gia trưởng năm 2000
+ Hội Hiền mẫu năm 2000
+ Đoàn Thanh niên năm 2000

8. Cơ sở văn hoá xã hội:
- Có 2 nhà giáo lý, 5 phòng học.
- Tổ chức giải khuyến học hằng năm, khuyến khích việc học văn hoá các con em trong giáo xứ.

BBT

PHẦN BỔ SUNG:

* Tháng 5/2016:

- Cha Đaminh Trần Đình Thăng - Qx Phước Tín kiêm Quản nhiệm Nghĩa Trung và Đức Liễu: Quản xứ Nghĩa Trung và Quản nhiệm Đức Liễu.

- Cha Đaminh Nguyễn Văn Lộc, OMI - Phụ tá Giáo xứ Phước Tín: Quản xứ Phước Tín.

theo VP.TGM - BMT

Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 

xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Giáo hạt Đồng Xoài