GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC

Năm thành lập: 
16.12.2005
Bổn mạng giáo xứ: 
Mẹ Thiên Chúa
Số Giáo dân: 
5200
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC

- Từ năm 1962 - 1965: Các Cha thừa sai Paris qua Việt Nam truyền đạo đã đến Quảng Khê mở trường dạy học và xây dựng Nhà thờ. Có các sơ dòng Phaolô thường xuyên dạy giáo lý cho giáo dân.

- Từ năm 1965 - 1975: Do chiến tranh, Nhà thờ và trường học bị phá hủy, giáo dân di tản khắp nơi.

- Sau năm 1975: giáo dân quay trở về lập nghiệp, mặc dù không có linh mục nhưng vẫn duy trì đời sống đức tin, đọc kinh, cầu nguyện tại tư gia.

- Từ năm 1992 - 2004: Mỗi năm có 6 Thánh lễ tại Gia Nghĩa, giáo dân Quảng Khê rủ nhau đi bộ ra tham dự Thánh lễ.

- Ngày 29.4.2008: dựng nhà nguyện lợp tranh vách nứa.

- Ngày 10.6.2009: ĐGM đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ.

- Ngày 19.01.2011: Thành lập Giáo xứ Quảng Phúc, bổ nhiệm cha Giuse Vũ Ngọc Nguyên làm quản xứ.

- Ngày 06.01.2014: Khánh thành Nhà thờ.

Số giáo dân: 9.220 nhân danh (tính đến năm 2015)

(theo Lịch CG 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Địa chỉ: 

Xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, Đak Nông

Giáo hạt Gia Nghĩa