GIÁO XỨ SƠN LONG

Năm thành lập: 
10.04.2007
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Số Giáo dân: 
689
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ SƠN LONG

Hình thành từ năm 1963 do một số dân hồi hương từ Camphuchia về lập nghiệp.

Năm 1966: dựng ngôi nhà nguyện bằng tre nứa lá.

Năm 1967-1969: cha Esiet Nguyễn Văn Nhường quản nhiệm.

Tháng 12.2008: TGM-BMT thành lập Giáo xứ Sơn Long, bổ nhiệm cha Đaminh Trần Đình Thăng quản xứ tiên khởi.

Năm 2009: cha Đaminh Mai Xuân Nam quản xứ.

Năm 2015: cha Gioan Vianney Ngô Hồng Phúc quản xứ

Số giáo dân hiện nay: 719 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 

Kp. Sơn Long, P. Sơn Giang, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

Giáo hạt Phước Long