GIÁO XỨ TÂN HƯNG

Năm thành lập: 
1981
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse thợ
Số Giáo dân: 
2526
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ TÂN HƯNG

1/ Tên giáo xứ: Giáo xứ Tân Hưng, Hạt Phước Long, Giáo Phận Banmêthuột.

2/ Địa chỉ hiện nay: xã Tiến Hưng - Tx Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước.

3/ Thành lập: năm 1981.

4/ Bổn mạng: Thánh Giuse (thợ). Lễ kính: ngày 1 tháng 5.

5/ Số giáo dân lúc thành lập: 500 nhân danh.

6/ Vị sáng lập tiên khởi:
Cụ Đaminh Vũ Ngô Sở
Cụ Đaminh Vũ Ngô Tống.
Cụ Giuse Trịnh Văn Khôi.
Cụ Đaminh Trịnh Văn Ngang.
Cụ Đaminh Nguyễn Văn Thanh.

7/ Diện tích Nhà thờ lúc thành lập: 200m2

8/ Linh mục quản xứ:
- Cha Phêrô Nguyễn Văn Thắm - quản nhiệm
- Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ - quản nhiệm.
- Cha JB Nguyễn Văn Hậu - quản nhiệm.
- Cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh - quản nhiệm.
- Cha JB Nguyễn Văn Hậu - Quản xứ tiên khởi

- Cha Giuse Phan Quảng Đại - Quản xứ

9/ Tổng số giáo dân hiện nay là: 2200 nhân danh.

10/ Diện tích nhà xứ hiện nay: 286m2

11/ Diện tích nhà giáo lý hiện nay: 376m2.

12/ Diện tích nhà hội hiện nay: 280m2

13/ Các đoàn thể công giáo:
1. Hội Thánh Giuse
2. Hội Thánh Nữ Têrêxa.
3. Huynh Doàn Đaminh
4. Hội Thánh Antôn
5. Hội Thánh Vinhsơn
6. Hội Thánh Đaminh
7. Hội Tận Hiến.
8. Ca đoàn: 3 ca đoàn:
Ca đoàn giáo xứ
Ca đoàn Thiếu Nhi
Ca đoàn Hội Têrêxa.
9. Đội kèn đồng của giáo xứ.

14/ Đời sống hàng ngày của đa số giáo dân: Làm nông. Tạm đủ sống.

Giáo Xứ Tân Hưng, ngày 8 tháng 5 năm 2005.
 

LM Chính xứ: 
Địa chỉ: 

xã Tiến Hưng - Tx Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước.

Giáo hạt Đồng Xoài