GIÁO XỨ TÂN LẬP

Năm thành lập: 
21.5.1987
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Số Giáo dân: 
2107
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ TÂN LẬP
21.07.2008 22:21

1. Tên gọi: TÂN LẬP
Xã Tân Lập, H. Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
Hạt Phước Long.
Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời. Kính ngày 15/08

2. Ngược dòng thời gian:
- Vùng đất thuộc Giáo xứ Tân Lập ngày nay là nơi định cư của bà con quận 10 – Sài Gòn đi xây dựng vùng kinh tế mới vào những năm 1976 - 1977. Do hoàn cảnh, điều kiện sống khó khăn phần lớn bà con đã trở lại Sài Gòn.

- Năm 1978 số đông giáo dân gốc từ Giáo phận Thái Bình đến lập nghiệp. Họ quy tụ lại thành một Xóm Đạo, khoảng 25 gia đình, có trên dưới 150 người. Họ quy tụ lại với nhau để đọc kinh cầu nguyện.

- Năm 1980 Cha Giuse Trần Thái Hiến quản xứ Phước Vĩnh, Hạt Phước Thành, Giáo phận Phú Cường chăm lo việc mục vụ cho bà con.

- Ngày 05/08/1988 Cha Giuse Trần Thái Hiến công bố thành lập Giáo họ.

- Ngày 27/01/1991 khởi công xây dựng nhà thờ họ Tân Lập và ngày 13/05/1992 khánh thành nhà thờ.

- Ngày 01/01/1994 Giáo họ Tân Lập được trao trả lại cho Giáo phận Ban Mê Thuột.

- 1995 Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ đã xin Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực nâng Giáo họ Tân Lập lên hàng Giáo xứ.

Lúc đó Tân Lập có khoảng 500 giáo dân.
- Ngày 31/10/1997 cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh làm Cha xứ tiên khởi đến ngày 10/08/2004 Cha về hưu dưỡng tại Toà Giám mục Ban Mê Thuột.
- Từ 13.08.2004 đến 13.08.2006 Cha Micae Trần Thế Hải về nhận xứ.
- Từ 14.09.2006 đến nay Cha Giuse Nguyễn Đình Chung được bổ nhiệm làm quản xứ.

* Các Linh mục phó xứ.
- 1998 - 2000 Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ
- 2000 - 2002 Cha Phêrô Ngô Anh Tấn
- 9.2005 - nay Cha Vinh Sơn Mai Văn Hoà

3. Số giáo dân hiện nay: 2521 nhân danh
- Nghề nghiệp: làm rẫy, làm thuê mướn.

4. Cộng đoàn dòng tu:
- Tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu thế đến giáo xứ 1998. Hiện diện giữa bà con lương dân để loan báo Tin Mừng cho họ.

5. Giáo xứ có 3 Giáo họ
1. Tân Hoà: thành lập năm 1989, có 1.172 giáo dân.
2. Tân Lợi: thành lập năm 1992, có 320 giáo dân
3. Tân Điền: thành lập ngày 24.04.1994, có 369 giáo dân.
Cả 03 Giáo họ đều đã có nhà thờ khá kiên cố, ổn định cơ sở vật chất.

6. Các đoàn thể công giáo tiến hành
- Legio Mariae 1997
- Các bà mẹ Công Giáo: 1997
- Huynh đoàn Đa Minh: 2007
- Tận hiến Đồng Công.

Ngày 5.8.2006
BBT

PHẦN BỔ SUNG:

Linh mục Quản xứ tiên khởi: Irênê Nguyễn Bình Tĩnh

Linh mục Quản xứ đương nhiệm: Giuse Nguyễn Đình Chung

-Tháng 7.2017: Cha phó Đa Minh Nguyễn Hữu Hùng, TSVN

Số giáo dân hiện nay: 5500 (theo lịch Công giáo năm 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2006
Từ năm: 
2017
Địa chỉ: 

Xã Tân Lập, H. Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Giáo hạt Đồng Xoài