GIÁO XỨ TÂN LỢI

Năm thành lập: 
2011
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Số Giáo dân: 
4000
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ TÂN LỢI

Hình thành từ năm 1997, do một số giáo dân Giáo xứ Thánh Tâm và Phú Long BMT đến lập nghiệp.

Năm 1999, thành lập Giáo họ Tân Lợi thuộc Giáo xứ Châu Sơn.

Năm 2011, TGM-BMT nâng lên thành Giáo xứ Tân Lợi, bổ nhiệm cha GB. Hoàng Minh Tâm làm quản xứ.

Số giáo dân hiện nay: 4.000 nhân danh

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

* Phần bổ sung:

- Năm 2014-2017: Cha phó Phêrô Trần Thanh Truyền

- Tháng 7.2017: Cha phó GB. Nguyễn Văn Thiện

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2017
Địa chỉ: 

Huyện Buôn Đôn, Đak Lak

Giáo hạt Mẫu Tâm
Điện thoại: 
0976.717 191
Email: 
tranthanhtruyen [at] yahoo [dot] com