GIÁO XỨ THÁNH LINH

Năm thành lập: 
25.01.2005
Bổn mạng giáo xứ: 
Chúa Thánh Thần
Số Giáo dân: 
423
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ THÁNH LINH

Hình thành từ năm 1994, do giáo dân các nơi đến lập nghiệp.

Ngày 17.12.1999, giáo dân làm nhà nguyện để phụng vụ Lời Chúa.

Ngày 25.01.2005: TGM-BMT thành lập Giáo xứ Thánh Linh, bổ nhiệm cha Giuse Trần Ngọc Cầu quản nhiệm.

Ngày 17.02.2011: cha Giuse Trần Văn Roãn quản nhiệm.

Số giáo dân hiện nay: 436 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 

Xã Đăk Ru, huyện Đak R'lấp, Đak Nông

Giáo hạt Gia Nghĩa