GIÁO XỨ THANH HÒA

Năm thành lập: 
04.09.2007
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Gia
Số Giáo dân: 
647
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ THANH HÒA

Hình thành từ năm 1987 do dân cư khắp nơi đến lập nghiệp.

Năm 2006, thành lập Giáo họ Thanh Hòa trực thuộc Giáo xứ Châu Ninh.

Ngày 04.9.2007, thành lập Giáo xứ Thanh Hòa.

Linh mục quản nhiệm: cha PX. Nguyễn Ngọc Hoàng

Số giáo dân hiện nay: 864 nhân danh

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Địa chỉ: 

Tt. Thanh Bình, huyện Bù Đốp, Bình Phước

Giáo hạt Phước Long