GIÁO XỨ THIÊN HOA

Năm thành lập: 
25.01.2005
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Số Giáo dân: 
2036
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ THIÊN HOA

Hình thành từ năm 1993 do giáo phu Y Mớt truyền đạo.

Ngày 25.01.2005, TGM-BMT thành lập Giáo xứ Thiên Hoa

Năm 2007: xây dựng Nhà thờ.

Linh mục tiên khởi: cha Giuse Trần Ngọc Cầu

Linh mục đương nhiệm: cha Giuse Trần Văn Roãn

Số giáo dân hiện nay: 2.000 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Địa chỉ: 

Xã Quảng Tín, huyện Đak R'lấp, Đak Nông

Giáo hạt Gia Nghĩa