GIÁO XỨ THUẬN HÒA

Năm thành lập: 
15.08.1960
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Số Giáo dân: 
3269
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ THUẬN HÒA

Hình thành từ năm 1958, do cha Phêrô Nguyễn Văn Hóa coi sóc.

Năm 1976, các cha dòng Thiên Hòa phụ trách, đặt tên là họ Hòa Tiến theo tên xã.

Năm 2000, Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa đổi tên thành Giáo họ Thuận Hòa.

Ngày 25.5.2005, thành lập Giáo xứ Thuận Hòa.

Linh mục quản xứ tiên khởi: cha Phêrô Nguyễn Văn Hóa

Linh mục đương nhiệm: cha Đaminh Đinh Công Tiến.

Số giáo dân hiện nay: 2.100 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

Lược sử Giáo xứ Thuận Hòa

Từ những năm 1960, Khu vực Phước An có nhiều người từ Quảng Nam, Bình Định đến lập nghiệp tại các dinh điền, Đức cha Paul Seizt kim đã cử cha Phêrô Nguyễn Văn Hóa về coi sóc dinh điền Thiện Hạnh, nằm ở khu vực phía bắc xã Ea Knuech hiện nay để coi sóc các dinh điền. Nhận thấy số giáo dân ngày càng đông, Đức cha Kim thành lập thêm nhiều giáo xứ, giáo họ, trong đó có giáo xứ Thiện Hạnh và giáo xứ Thuận Hiếu I do cha Phêrô Nguyễn Văn Hóa coi sóc. Cha cho xây dựng nhà thờ Thuận Hiếu I ngay tại trung tâm quận lỵ Phước An.

Đến tháng 6.1966, Đức cha Phaolo Kim cử  cha Phaolo Võ Quốc Ngữ và cha Đaminh Hà Duy Khâm về coi sóc giáo xứ Thuận Hiếu I và xây dựng giáo xứ Thuận Hiếu II.

Năm 1966, Đức cha Phaolo kim quyết định thành lập giáo xứ Thuận Hiếu II và cử cha Đaminh Hà Duy Khâm làm quản xứ và kiêm nhiệm giáo xứ Thuận hiếu I.

Năm 1967, Giáo phận Banmêthuột được thành lập, Cha Grêgôrio Đỗ Trúc Đường từ giáo xứ Khuê Ngọc Điền về coi xứ Thuận hiếu II và Cha Đaminh Hà Duy Khâm về coi sóc giáo xứ Thuận hiếu I, phụ trách truyền giáo cho các vùng có đồng bào dân tộc. Trong thời gian này, cha quản xứ cho xây lại nhà thờ và nhà giáo lý.

Năm 1974, Cha Đaminh về coi sóc giáo xứ Vinh Hòa và Cha Đỗ Trúc Đường quản nhiệm giáo xứ Thuận Hiếu I.

Sau ngày 30.4.1975, toàn vùng Phước An chỉ còn lại giáo xứ Thuận Hiếu II có cha Grê. Đỗ Trúc Đường coi sóc và có thánh lễ. Giáo xứ Thuận Hiếu I ngày Chúa nhật giáo dân chỉ đến tập trung kinh nguyện. Đến giữa năm 1976, giáo dân giáo xứ thuận Hiếu I được tham dự thánh lễ tại giáo xứ nhưng cũng bị gián đoạn do thời cuộc.

Đến năm 1978, trụ sở Đan viện Thiên Hòa tại Km 30 quốc lộ 26 bị nhà nước trưng dụng đất, Đan viện dời vào tọa lạc tại nhà thờ Thuận Hiếu I, lúc này cha Grê. Đỗ Trúc Đường nhờ các cha dòng Thiên Hòa coi sóc giáo dân và cử hành phụng vụ cũng như các bí tích tại đây.

Để thống nhất trong việc sinh hoạt đức tin của cộng đoàn dân Chúa, cha Grê. Đỗ Trúc Đường xin phép Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai đổi tên giáo xứ Thuận Hiếu II thành Thuận Hiếu và Thuận Hiếu I thành giáo họ Hòa Tiến.

Trong thập niên 1990, các cha như cha Giuse Đỗ Văn Tháp, cha Phaolo Nguyễn Thư Hùng, cha giuse Nguyễn Văn Nghĩa, cha Phêrô Nguyễn Thành Thiện về Thuận Hiếu coi sóc và chăm sóc giáo họ Hòa Tiến. Mời các dòng tu đến chăm lo cho đời sống tinh thần giáo dân. Năm 2000, Cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Nghĩa quản xứ Thuận Hiếu đổi tên giáo họ Hòa Tiến thành giáo họ Thuận Hòa. Năm 2001, Đan viện Thiên Hòa dời vào địa điểm mới, cha quản xứ đã xây dựng lại ngôi thánh đường mới năm 2002 và khánh thành năm 2003.

Năm 2005, Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức ký quyết định nâng giáo họ Thuận Hòa lên lại hàng giáo xứ.

Năm 2007, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Hùng Tiến, phó xứ Thuận Hiếu làm quản xứ giáo xứ Buôn Hằng và quản nhiệm giáo xứ Thuận Hòa.

Vì nhu cầu cần có thêm người chăm sóc giáo dân, năm 2008, cha Phêrô Nguyễn Hùng Tiến đã mời các nữ tu dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang về phục vụ công việc truyền giáo. Cũng trong năm này, cha quản xứ đã cho xây dựng nhà giáo lý và đài Đức Mẹ, năm 2009, qua các ân nhân trong giáo xứ, cha đã xây dụng tượng đài thánh Giuse.

Chuẩn bị cho chương trình mừng Kim Khánh giáo xứ, cha đã mời gọi giáo dân cùng góp công góp sức để xây dựng tháp chuông cao 25m.

Là chủ chăn của giáo xứ, cha đã luôn nhắc nhở và kêu gọi giáo dân sống tình liên đới, yêu thương với mọi người để xứng đáng với tên gọi Thuận Hòa.

Qua 50 năm thăng trầm, đến nay, giáo xứ có 647 hộ, 3.295 giáo dân, các đoàn thể Phụ lão, Hiền Mẫu, Gia trưởng, Thanh niên, ban Giáo lý, hội Legio, Caritas… Ngoài ra hoa trái của giáo xứ đã đóng góp vào cho vườn hoa của giáo hội với 16 tu sĩ nam nữ, trong đó có 8 tu sĩ đã khấn dòng.

LM Chính xứ: 
Địa chỉ: 

Xã Hòa Tiến, huyện Krông Păk, Đak Lak

Giáo hạt Chính Tòa