GIÁO XỨ THUẬN HIẾU

Năm thành lập: 
6.1966
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phaolô
Số Giáo dân: 
2616
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ THUẬN HIẾU

Hình thành từ năm 1958, do cha Phêrô Nguyễn Văn Hóa coi sóc.

Ngày 27.11.1966, thành lập Giáo xứ Thuận Hiếu II, bổ nhiệm cha Đaminh Hà Duy Khâm làm quản xứ tiên khởi.

Các linh mục qua các thời kỳ: Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ, Cha Gregirio Đỗ Trúc Đường, Cha Giuse Đỗ Văn Tháp, Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, và Cha PX. Trần Hồng Linh (2011-2016).

Số giáo dân hiện nay: 8.600 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

Bổ sung:

Tháng 10.2016: Cha Giuse nGuyễn Quốc Loan quản xứ

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 

Tt. Phước An, huyện Krông Păk, Đak Lak

Giáo hạt Chính Tòa