GIÁO XỨ THUẬN PHÚ

Năm thành lập: 
10.06.1994
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Martinô
Số Giáo dân: 
1254
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ THUẬN PHÚ

Hình thành từ sau năm 1975, giáo dân các nơi về lập nghiệp.

Năm 1996, dựng Nhà nguyện

Năm 1998, dựng Nhà thờ tạm 200m2. Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ và cha Anrê Lê Trần Bảo coi sóc.

Năm 2001, cha Giuse Vũ Đức Hướng quản nhiệm.

Năm 2005, khởi công xây dựng Nhà thờ.

Cuối năm 2010, Khánh thành Nhà thờ, thành lập Giáo xứ Thuận Phú.

Số giáo dân hiện nay: 1.294 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2001
Địa chỉ: 

xã Thuận Phú - H. Đồng Phú - Tỉnh Bình Phước.

Giáo hạt Đồng Xoài