GIÁO XỨ THUẬN TÂM

Năm thành lập: 
2005
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Tâm
Số Giáo dân: 
3853
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ THUẬN TÂM

Hình thành từ sau năm 1975, gọi là giáo điểm Ea Kar.

Năm 1992, cha Antôn Vũ Thanh Lịch cử hành thánh lễ đầu tiên tại nhà ông bà Vị ở thị trấn Ea Knốp.

Từ cuối năm 1992 đến 1999, cha Giuse Nguyễn Tiến Sự chăm sóc.

Năm 2000, Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa quản nhiệm.

Ngày 24.8.2005, thành lập Giáo xứ Thuận Tâm.

Ngày 04.12.2010, cha Phêrô Nguyễn Thái Hải được bổ nhiệm làm quản xứ tiên khởi.

Số giáo dân hiện nay: 3.863 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2010
Địa chỉ: 

Xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Giáo hạt Chính Tòa