GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA

Năm thành lập: 
25.01.2005
Số Giáo dân: 
3550
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA

Trước năm 1975, được gọi là Giáo xứ Thánh Tâm thuộc Giáo phận Đà Lạt do cha Stêphanô Bùi Văn Thể phụ trách.

Sau năm 1975, đổi tên thành Giáo xứ Đạo Nghĩa, nhưng không có linh mục coi sóc.

Năm 1997, Cha Giuse Trần Ngọc Cầu coi sóc.

Năm 2008, cha GB. Cao Thanh Tâm coi sóc, xây dựng lại Giáo xứ và đổi tên thành Giáo xứ Trung Nghĩa.

Năm 2011, TGM-BMT bổ nhiệm cha Phêrô Hoàng Hùng Phi quản nhiệm.

Số giáo dân hiện nay: 4.125 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 

Xã Nghĩa Thắng, huyện Đak R'lấp, Đak Nông

Giáo hạt Gia Nghĩa