Giáo xứ Vinh Đức Khai mạc Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận

GIÁO XỨ VINH ĐỨC KHAI MẠC NĂM THÁNH
MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN

Sáng nay, 25/6/2017, Giáo xứ Vinh Đức thừa lệnh Đức cha Vinhsơn Giám mục Giáo phận, đã long trọng cử hành Lễ kính các Thánh Tử đạo để khai mạc Năm Thánh mừng kim khánh Giáo phận.

Năm Thánh này được Tòa Ân giải tối cao chấp thuận theo lời thỉnh cầu của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, bắt đầu từ 22/6/2017 đến 22/6/2018, ngõ hầu giúp các tín hữu có nhiều cơ hội lãnh nhận các Bí tích. Qua đó, được Thiên Chúa tha thứ các tội lỗi, đồng thời các tín hữu cũng tha thứ cho nhau. Năm Thánh còn là năm sám hối, canh tân và hòa giải: Hòa giải với con người và với Thiên Chúa.

Trước đó Đức Cha Vinh Sơn đã công bố khai mạc Năm Thánh Kim khánh Giáo phận vào ngày 22/6.

Nhà thờ Giáo xứ Buôn Hô được chọn là điểm hành hương của Giáo hạt Buôn Hô.

BTT/GX