GIÁO XỨ VINH ĐỨC KHAI MẠC TUẦN CHẦU LƯỢT NĂM 2015

Lúc 8g30 ngày 18-3-2015, tại giáo xứ Vinh Đức, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế Quản Xứ giáo xứ Vinh Đức long trọng chủ tế Thánh Lễ khai mạc tuần chầu lượt với chủ đề : Sống tân Phúc Âm hóa
Đồng tế với ngài có qúy Cha trong Giáo Hạt Buôn Hồ và đông đảo bà con giáo dân

Mở đầu Thánh Lễ Cha Quản Xứ kêu gọi :Sống Tân Phúc Âm hóa chính là đưa Lời Chúa vào đời sống thực tế.  Sau Thánh Lễ Qúy Cha đã ngồi tòa giải tội. Rất đông bà con giáo dân đã lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải trong mùa chay, chuẩn bị tâm hồn cho ngày Chầu Lượt 22-3-2015 sắp tới. Trong tuần Chầu Lượt, mỗi ngày mỗi giới  sẽ có Thánh Lễ , Tĩnh Tâm , Xưng tội do qúy Cha giảng tuần Chầu phụ trách.
Hy vọng mọi thành phần trong Gáo Xứ qua tuần Chầu Lượt sẽ thêm lòng kính mến Thánh Thể và sống tốt năm TÂN PHÚC ÂM HÓA mà Hội Đồng Giám Mục đã đề ra.

 Sơn Hoàng Long

Xem thêm hình