Giáo xứ Vinh Hương đón cha tân phó quản xứ

Chiếu theo bổ nhiệm thư của ĐGM giáo phận Ban Mê Thuột, ngày 27.06.2013, giáo xứ Vinh Hương tiễn đưa cha nguyên phó quản xứ Phêrô Cao Tiến Hà đến nhận nhiệm sở mới, quản xứ tiên khởi giáo xứ Đức Lệ.

Sáng ngày 29.06.2013, cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương hân hoan đón cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm, nguyên phó xứ Vinh An về đảm nhận cương vị linh mục phó quản xứ. Đúng 8 giờ, cuộc đón tiếp được tổ chức tại hội trường nhà xứ. Trong đoàn tiễn chân của giáo xứ Vinh An có cha quản xứ Andre Trần Xuân Cương, 2 cha phó Vinh Sơn Ngô Văn Hùng và Philipphê Nguyễn Văn Hoàng, quý nữ tu, HĐGX, ban hành giáo các giáo họ, đại diện các hội đoàn và một số giáo dân, đặc biệt có gia đình và thân tộc của cha phó Phaolô cùng về tham gia với đoàn. Trước đó, Ban thường vụ HĐGX đã vào Vinh An để đón ngài.
Cha Andre Trần Xuân Cương, quản xứ Vinh An khai mở tâm tình: "Lịch sử không bao giờ lặp lại, nhưng hôm nay hai giáo xứ Vinh An và Vinh Hương đã lặp lại điều hiếm thấy đó, là cách đây 57 năm, có cha cố Gioan Baotixita Hồ Sĩ Cai và bây giờ lại có cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm cũng từ cha phó của giáo xứ Vinh An ra đây, xin chúc mừng".
Tiếp đến, cha quản xứ Phaolô cảm ơn quý cha, quý chức và giáo dân giáo xứ Vinh An đã hiên diện đông đảo trong tình hiệp thông, ngài vui mừng nhắc lại câu nói của ĐGM Vinh Sơn khi một lần đến thăm ngài. ĐGM Giáo phận sẽ gởi cho ngài một cha phó mới như "cây gậy chống" để phụ giúp ngài. Sau những tâm tình gởi trao, cha kết thúc: "Xin tạ ơn Chúa, hôm nay Vinh Hương đã có cha phó thay tôi điều hành và quản lý giáo xứ, tôi yên tâm để đi chữa bệnh".
Để đáp lại ân tình của quý cha, quý chức và giáo dân dành cho mình, cha tân phó quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm cảm động nói lên những tình cảm mà ngài đã được đón nhận trong thời gian mục vụ tại giáo xứ Vinh An và cuộc đưa tiễn hôm nay, sau đó cha chân tình thân thưa với cha quản xứ Vinh Hương: Xin cảm ơn cha đã tiếp nhận con như là người đồng hành để chia sẻ cùng với cha trong trách vụ dựng xây giáo xứ ngày càng phát triển, mong cha hướng dẫn thêm cho con. Ngài nói tiếp: Cha quản xứ nói con là cây gậy cho cha chống, nhưng không biết chiếc gậy này có còn lõi hay toàn là giác đây, xin quý cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con thật nhiều để hoàn thành sứ vụ Chúa giao phó.

Thân phụ cha tân phó xứ cảm ơn cha quản xứ và cộng đoàn :"Con cái chúng con ra đây như một người dâu mới trong gia đình, chắc chắn còn lạ nước lại cái, lạ công việc, vậy rất mong cha quản xứ, HĐGX hướng dẫn cùng quý ban ngành và bà con giáo dân hợp lực để con cái chúng con hoàn thành tốt công tác mục vụ tại giáo xứ Vinh Hương thân yêu này..."

Buổi tiếp đón kết thúc vào lúc 8 giờ 30 bằng phần cầu nguyện để xin ơn bình an hiệp nhất và nhận phép lành từ quý cha quản và phó xứ.
Xin được nói thêm, sau khi hoàn tất công việc đón tiếp, thì đúng lúc ĐGM giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đến thăm cha quản xứ Phaolô khi được tin cha chuẩn bị đi Sài Gòn làm thủ tục cấy điện cực vào não để khống chế căn bệnh Parkinson. Sau đó Đức cha đã nán lại ít phút tại nhà xứ để thăm hỏi cha tân phó quản xứ Phaolô và giáo dân.

Từ nay, ngài sẽ cộng tác với Cha quản xứ Phaolô đắc lực trong sứ vụ chăn dắt đoàn chiên Chúa giao phó.

 

www.youtube.com/embed/L6jVmRoGmJQ