GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI

Năm thành lập: 
22.8.1967
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse thợ
Số Giáo dân: 
2063
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
21.07.2008 18:59

1. Tên giáo xứ: Xã Đoài
Địa chỉ: Thôn Đức Đoài – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông
Giáo Hạt: Quảng Đức

2. Ngày thành lập giáo xứ: 22 – 8 – 1967 (tách ra từ giáo xứ Vinh An)
Ngày xây dựng nhà thờ đầu tiên: 1957
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse
Ngày kính: 01/5

3. Số giáo dân lúc thành lập: 96 gia đình
Gốc từ đâu đến: Xứ Xã Đoài - Giáo phận Vinh
Số giáo dân: 596
Linh mục sáng lập giáo xứ: Lm. Phêrô Nguyễn Quý Cảnh
Lm. Phêrô Nguyễn Quý Cảnh (1967 – 1972)
Xây dựng thánh đường giáo xứ đầu tiên : 08/9/1967 (đợt 1)
Ngày 01/5/1968 hoàn thành đợt 1
Xây nhà xứ: 1968 (3 tháng)
Xây nhà trường: 1968 (1 tháng)
Ngày 15/02/1971 bắt đầu đợt 2 (xây dựng mặt tiền và tháp chuông)
Ngày 22/8/1971 hoàn thành
Lm. Đaminh Phạm Bá Tòng (1972 – 1973)
Lm. Antôn Phạm Quang Tạo (1973 – 1977)
Lm. Gioan Hồ Hán Thanh (1980 – 1996)
Xây dựng tượng đài của các giáo họ: Phêrô – Antôn – Mẹ Vô Nhiễm
Xây tượng đài Chúa sống lại ở nghĩa trang: 1991
Tượng đài Đức Mẹ ở vườn trẻ: 1991
Xây nhà xứ mới (hiện nay)
Khởi công vào ngày: 22/3/1993
Hoàn thành vào ngày: 30/6/1993
Lm. Gioan Nguyễn Sơn (6/1996-8/1996)
Lm. Phanxicô Xavie Phạm Bá Lễ (1996 – đến nay)
Xây dựng Hội trường:
Khởi công vào ngày: 13/7/1999
Hoàn thành vào ngày: 01/11/1999
Xây dựng nhà Giáo lý:
Khởi công vào ngày 22/6/2003
Và hoàn tất vào ngày 22/8/2003
Xây dựng nhà thờ hiện nay
Ngày khởi công: 18/4/2005
Lễ đặt viên đá xây dựng ngày: 06/6/2005
Khánh thành vào ngày 22/8/2006
Hoàn thiện các công trình trong khu vực nhà thờ nhà xứ

5. Hiện tình giáo xứ: tính đến 31/5/2008
Đã trải qua 11 nhiệm kỳ HĐGX sau 41 năm thành lập
Tổng số hộ: 398 Tổng số giáo dân:1972, trong đó nam: 1005, nữ: 967
Gồm có: 03 giáo họ
+ Giáo họ Phêrô: 108 gđ – 536 người
+ Giáo họ Antôn: 142 gđ – 667 người
+ Giáo họ Vô nhiễm: 148 gđ – 769 người
Ơn gọi:
+ Linh mục: 04
+ Tu sĩ nam nữ: 34
Trình độ học vấn:
+ Đại học: 43
+ Cao đẳng Trung cấp: 14
Nghề nghiệp:
+ Giáo viên: 51
Đời sống kinh tế của giáo dân (ngành nghề): chủ yếu sống bằng nghề nông (chuyên canh cây cà phê)

6. Các cộng đoàn Dòng tu trong giáo xứ:
Dòng MTG Hà Nội (đến từ Đà Lạt) năm 1970 – 1973
Dòng Nữ Vương Hòa Bình (1991 – 2005)

7. Các Đoàn thể Công giáo tiến hành và các đoàn thể khác:
Hiện nay trong giáo xứ có các đoàn thể sau đang hoạt động
Đoàn thể Các Ông – Đoàn Các Bà – Đoàn Trung Niên Nam – Đoàn Trung Niên Nữ – Đoàn Thanh Niên – Đoàn Thiếu Nhi – 4 Ca Đoàn – Hội Đoàn Legio Mariae.

BBT

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 

Xã Đức Minh, H. Đak Mil, Đăk Nông

Giáo hạt Dakmil