GIÁO XỨ XUÂN HÒA

Năm thành lập: 
3.5.2010
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Antôn
Số Giáo dân: 
3174
Giới thiệu: 

Giáo xứ Xuân Hòa

Giáo xứ Xuân Hòa được hình thành từ năm 1984 bắt đầu bởi 21 hộ từ các giáo xứ Trang Nứa, Bình Thuận địa phận Vinh vào định cư tại vùng đất thôn 3 và thôn 4 xã Đức Minh huyện Đakmil lập nghiệp.

Năm 1989, để đáp ứng nhu cầu truyền giáo, cha cố Phê-rô Trần Anh Kim đã chấp thuận đề nghị của giáo dân và quyết định thành lập giáo họ trực thuộc giáo xứ Vinh An với tên gọi là giáo họ Xuân Bình.

Năm 1990 cha Andrê Trần Xuân Cương về quản xứ Vinh An và ngài đã quan tâm đặc biệt tới vùng đất nầy, một vùng đất giàu tiềm năng truyền giáo, địa bàn được trải rộng từ xã Đức Minh và xã Đakmol của hai huyện Dakmil và Daksong.

Dưới sự hướng dẫn của cha Andrê Trần Xuân Cương, ngày 28/04/2010 ban hành giáo giáo họ Xuân Hòa đã đệ trình đơn xin thành lập giáo xứ lên Đức Giám mục giáo phận, ngày 03/ 05/2010 Đức Giám mục giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản  đã ký văn thơ số 23/10 quyết định cho phép thành lập giáo xứ Xuân Hòa, lấy tước hiệu thánh An-tôn làm bổn mạng bảo trợ cho giáo xứ, giáo xứ có 590 hộ gia đình, 3174 nhân khẩu, 5 nguyện đường với 6 giáo họ trực thuộc cụ thể như sau: giáo họ Xuân Hòa, giáo họ Nữ Vương Hòa Bình được tách ra từ giáo xứ Vinh An. Giáo họ Xuân Bình, Xuân Kỳ, Tân Bùi và giáo họ Phêrô tách ra từ giáo xứ Thổ Hoàng.

Cha Phêrô Nguyễn Đức Tuyên sinh ngày 28-11-1973, vừa tròn 40 tuổi, chịu chức linh mục ngày 17-7-2007, sau khi thụ phong linh mục, được Bề trên bổ nhiệm làm Phó xứ Buôn Hô, nay ĐGM cử về làm quản xứ tiên khởi giáo xứ Xuân Hòa.

Hồng Bính

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 

xã Đức Minh, huyện Đak Mil, Đak Nông

Giáo hạt Dakmil