GIÁO XỨ XUÂN LỘC

Năm thành lập: 
25.01.2005
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Maria Lên Trời
Số Giáo dân: 
6367
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ XUÂN LỘC

Hình thành từ năm 1980, do cha Phêrô Trần Kim Anh coi sóc.

Ngày 05.5.1981, thành lập Giáo điểm Xuân Lộc, nhận thánh Antôn Pađôva làm bổn mạng.

Ngày 08.6.1996, TGM-BMT thành lập Giáo họ, nhận Đức Maria hồn xác lên trời làm bổn mạng, do cha Giuse Nguyễn Văn Khánh phụ trách.

Ngày 25.01.2005, TGM-BMT thành lập Giáo xứ Xuân Lộc.

Ngày 08.8.2008, TGM-BMT bổ nhiệm cha Giuse Bùi Văn Trường làm quản xứ tiên khởi Giáo xứ Xuân Lộc.

Ngày 14.01.2014, Khánh thành Nhà thờ và cung hiến Bàn Thờ.

Số giáo dân hiện nay: 7.700 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

* Thông tin bổ sung:

- Ngày 08.8.2008 - 01.2018, cha Giuse Bùi Văn Trường quản xứ

- Tháng 01.2018: Cha Phaolô Trần Văn Thanh quản xứ

 

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2018
Địa chỉ: 

xã Đăk Săk, huyện Đak Mil, Đak Nông

Giáo hạt Dakmil