Giới chức Vatican nói: Thánh lễ không đúng nghi thức phụng vụ dẫn đến việc mất đức tin

Roma (CNS) - Đức Tin vào Thiên Chúa trở nên yếu kém, lòng vị kỷ càng ngày càng lớn mạnh và giáo dân đi nhà thờ ở nhiều nơi trên thế giới it dần đi có thể do những buổi thánh lễ không còn đủ uy nghi và không theo đúng nghi thức phụng vụ của Giáo Hội, đó là lời của hai giới chức có thẩm quyền và một vị cố vấn về Phụng Tự và Bí Tích.

“Nếu chúng ta sai lầm khi nghĩ rằng chính vì công việc phụng tự đã đưa đến việc mất đức tin” lời của vị Hồng Y ở Hoa Kỳ Đức Hồng Y Raymond Burke, Chưởng Ấn Tòa Án Tối Cao của Vatican.

Đức Hồng Y Burke và Đức Hồng Y Antonio Canizares Llovera, Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự và Bí Tích, nói về Tập Sách vừa phát hành ngày 2 tháng 3 tại Roma.

Tập sách phát hành viết bằng tiếng Ý, do linh mục Nicola Bux viết, là một cố vấn cho các Bộ về tín điều đức tin và hồ sơ phong thánh cùng văn phòng phụ trách về phụng vụ của Đức Giáo Hoàng.

Tập sách được dịch ra tiếng Anh dưới nhan đề: “Đi dự thánh lễ như thế nào để khỏi mất đức tin?”

Đức Hồng Y Burke nói với các người tham dự buổi ra mắt sách là ngài đồng ý với cha Bux là “sự lạm dụng về phụng vụ có tai hại thực sự đến đức tin của người Công giáo.”

Thật đáng tiếc, ngài nói, có nhiều linh mục và cũng có các giám mục xem thường việc lạm dụng các nghi thức phụng vụ, nhưng thực ra đây là một “sai lầm rất nghiêm trọng”.

Đức Hồng Y Canizares nói là đề tài tập sách có vẻ là một thách thức, nhưng nó chứng minh được một niềm tin mà chúng ta có thể chia sẻ: “Tham dự Thánh lễ có thể làm cho đức tin của chúng ta yếu kém đi hoặc mất đi nếu chúng ta không nhận định một cách đúng đắn” và nếu phụng vụ không làm đúng theo như luật định của Giáo Hội.

“Điều này rất xác thật khi chúng ta nói về các hình thức phụng tự thường hay đặc biệt của nghi thức Công giáo La Mã”, Đức Hồng Y khi nói về Các Thánh Lễ được cải tổ sau Cọng Đồng Vatican II hay các thánh lễ cổ điển được gọi là nghi lễ “Tridentine “.

Đức Hồng Y Canizares nói vào một thời kỳ mà nhiều người sống như thể là không có Thiên Chúa, họ cần đến Thánh Lễ thật sự để nhắc nhở họ là chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng phải thờ lạy và ý nghĩa đích thật của cuộc sống của nhân loại với sự kiện là Chúa Giêsu đã hy sinh cuộc sống của Ngài để cứu độ nhân loại.

Cha Bux nói là có nhiều người Công Giáo hôm nay cho rằng Thánh lễ là gì mà linh mục và cọng đoàn cử hành chung với nhau, nhưng thực ra phải là do Chúa Giêsu đang cử hành Thánh Lễ.

“ Nếu bạn đi dự lễ tại chổ này rồi đi dự lễ tại một nơi khác, rồi bạn nhận thấy Thánh Lễ có những khác biệt. Điều đó có nghĩa là đó không phải là một Thánh Lễ Công Giáo, lẽ dỉ nhiên là mỗi nơi có quyền tự do, nhưng đó chỉ là thánh lễ của họ đạo này hay của linh mục nọ mà thôi.”


Pt Huỳnh Mai Trác