Giacôbe Phạm Xuân Lương

Năm sinh: 
05.10.1958
Năm Linh mục: 
24.08.1995
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Nam Thiên
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ NAM THIÊN
Địa chỉ: 

Xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Điện thoại: 
0905 575 355
Email: 
luongxuan2000 [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Tháng 01.2015: Quản xứ Nam Thiên