Gioan Vianney Ngô Hồng Phúc,SVD

Năm sinh: 
10.7.1978
Năm Linh mục: 
29.6.2011
SVD
Chức vụ: 
Quản xứ Sơn Long
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ SƠN LONG
Địa chỉ: 

Kp. Sơn Long, P. Sơn Giang, Tx. Phước Long, Bình Phước

Điện thoại: 
0947.667.360
Email: 
phucsvd [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Năm 2015: quản xứ Sơn Long