Giuse Nguyễn Quốc Loan

Năm sinh: 
29.12.1959
Năm Linh mục: 
12.03.1998
Chức vụ: 
Quản xứ THUẬN HIẾU
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ THUẬN HIẾU
Địa chỉ: 

Tt. Phước An, huyện Krông Păk, Đak Lak

Điện thoại: 
0905 536 167
Email: 
josephquocloan [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Quản xứ KIM CHÂU về nhận Quản xứ CHI LĂNG vào mùa Vọng 2011

30.7.2013: Quản Hạt MẪU TÂM

Tháng 10.2016: Quản xứ Thuận Hiếu