Giuse Nguyễn Quang Diệu

Năm sinh: 
08.02.1975
Năm Linh mục: 
03.5.2014
Chức vụ: 
Ban Giảng huấn CV.LBT
Địa chỉ: 

Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Điện thoại: 
0934.734.860
Email: 
josnguyenquangdieu [at] gmail [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- 2015 Phó xứ Thánh Tâm - Ban Giảng huấn CV.LBT