Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

Năm sinh: 
15.07.1959
Năm Linh mục: 
30.11.1995
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Phúc Lộc
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ PHÚC LỘC
Địa chỉ: 

Tt. Ea Tling, H. Cư Jút, Đăk Nông

Điện thoại: 
0501.3882 366
Điện thoại: 
0914 111 298
Email: 
nhonghianguyen [at] yahoo [dot] com