Giuse Phan Quảng Đại

Năm sinh: 
18.10.1971
Năm Linh mục: 
26.07.2005
Chức vụ: 
Quản xứ GX. Tân Hưng
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ TÂN HƯNG
Địa chỉ: 

Xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 
0651.3870.629
Điện thoại: 
0905 658 317
Email: 
josquangdai [at] yahoo [dot] com