Giuse Trần Ngọc Cầu

Năm sinh: 
29.01.1959
Năm Linh mục: 
30.11.1995
Chức vụ: 
Chính xứ Phước Quả
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
Địa chỉ: 

Xã Phước Tín, TX Phước Long, Bình Phước

Điện thoại: 
0651.2200 204
Điện thoại: 
0979.034 864
Email: 
trangocau [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Quản xứ Đức Hạnh (hạt Dakmil)

Quản xứ Đức Hạnh (hạt Phước Long)

Tháng 5/2016: Quản xứ Phước Quả