Giuse Trần Thế Thành

Năm sinh: 
18.05.1958
Năm Linh mục: 
07.01.1998
Chức vụ: 
quản xứ THỔ HOÀNG
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
Địa chỉ: 

Xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 
0501.3742 850
Điện thoại: 
0935 750 574
Email: 
josthethanh [at] hotmail [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Quản xứ ĐÔNG SƠN về nhận Quản xứ THỔ HOÀNG vào mùa Vọng 2011