Giuse Trần Văn Roãn

Năm sinh: 
20.06.1952
Năm Linh mục: 
24.08.1995
Chức vụ: 
Quản xứ NHÂN CƠ
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ NHÂN CƠ
Địa chỉ: 

Xã Nhân Cơ, huyện Đak R'lấp, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 
0501.3649 952
Điện thoại: 
0983 675 118
Email: 
josvanroan [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Quản xứ PHÚ LỘC về nhận Quản xứ NHÂN CƠ vào mùa Vọng 2011