Giuse Trịnh Minh Thanh

Năm sinh: 
16.01.1973
Năm Linh mục: 
26.07.2005
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Long Điền
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
Địa chỉ: 

P. Long Phước, Thị Xã Phước Long, Bình Phước

Điện thoại: 
0651.3775.646
Điện thoại: 
0914 227 040
Email: 
josthanh973 [at] yahoo [dot] com [dot] vn
Giới thiệu thêm: 

- Tháng 5/2016: Quản xứ Long Điền