Giuse Trịnh Văn Hân

Năm sinh: 
11.11.1944
Năm Linh mục: 
20.05.1972
Chức vụ: 
Quản xứ GX. Thánh Tâm
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ THÁNH TÂM
Địa chỉ: 

02 Phan Chu Trinh, Tp. Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 
0935 595 900
Email: 
hvtrinh5 [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- 30.7.2013: Quản Hạt GIANG SƠN

- 26.01.2015: Quản xứ Thánh Tâm - Nhà thờ Chính Tòa Banmêthuột