Giuse Trịnh Văn Kính

Năm sinh: 
28.9.1975
Năm Linh mục: 
20.10.2010
Chức vụ: 
Quản xứ
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
Địa chỉ: 

Xã Phú Riềng, H. Bù Gia Mập, Bình Phước

Điện thoại: 
0905.068331
Email: 
giusekinh [at] gmail [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Phó xứ Quảng Nhiêu.

- Tháng 6.2014: Phó xứ Bù Đăng

- Tháng 7.2017: Quản xứ Phú Riềng